A FEW FROM OUR PORTFOLIO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

WordPress is web software you can use to create websites!

It is Amazing! Over 60 million people have chosen WordPress to power the place on the web.

WE ARE INSIDE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

OUR PROUD STAFF 1

Service Executive

OUR PROUD STAFF 2

Service Executive

OUR PROUD STAFF 3

Service Executive

วันนี้คนกรุงเสี่ยงเจอฝนหนัก บก.จร.แนะวางแผนเดินทาง

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก รรท.ผบก.จร แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการจราจร มายังประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ประจำวันนี้  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่

เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

เป็นวัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากภายในวัดนี้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากลังกา ประมาณปี พ.ศ. 2435 ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า พระอาจารย์สอนบาลีในวัดชัยมงคลองค์หนึ่ง นามว่า “นะ อิศโร” เดินทางไปลังกา และมีโอกาสรู้จักกับคหบดีผู้หนึ่งซึ่งมีพระธาตุพระทศพลอยู่มาก

มอบหนังสือ `อ.ป๋วย` หวังเพาะคุณธรรมให้เยาวชน

สำหรับคุณตาป๋วย หรือ ศ.ดร. “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นับเป็นบุคคลสำคัญของไทยที่เพียบพร้อมด้วยทั้งความดี ความเก่ง ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกเป็น “บุคคลสำคัญของโลก” ทางด้านการศึกษาและเศรษฐศาสตร์ โดยตลอดช่วงชีวิตของท่านได้สร้างคุณงามความดีและคุณูปการแก่ประเทศชาติเป็นอย่างมาก และควรค่าเป็นตัวอย่างต้นแบบของเยาวชนในการดำเนินชีวิต

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!