Month: October 2016

 

วันนี้คนกรุงเสี่ยงเจอฝนหนัก บก.จร.แนะวางแผนเดินทาง

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก รรท.ผบก.จร แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการจราจร มายังประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ประจำวันนี้  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่

เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

เป็นวัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากภายในวัดนี้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากลังกา ประมาณปี พ.ศ. 2435 ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า พระอาจารย์สอนบาลีในวัดชัยมงคลองค์หนึ่ง นามว่า “นะ อิศโร” เดินทางไปลังกา และมีโอกาสรู้จักกับคหบดีผู้หนึ่งซึ่งมีพระธาตุพระทศพลอยู่มาก

มอบหนังสือ `อ.ป๋วย` หวังเพาะคุณธรรมให้เยาวชน

สำหรับคุณตาป๋วย หรือ ศ.ดร. “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นับเป็นบุคคลสำคัญของไทยที่เพียบพร้อมด้วยทั้งความดี ความเก่ง ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกเป็น “บุคคลสำคัญของโลก” ทางด้านการศึกษาและเศรษฐศาสตร์ โดยตลอดช่วงชีวิตของท่านได้สร้างคุณงามความดีและคุณูปการแก่ประเทศชาติเป็นอย่างมาก และควรค่าเป็นตัวอย่างต้นแบบของเยาวชนในการดำเนินชีวิต