รับซื้อรถ BENZ

now browsing by tag

 
 

รับซื้อรถ BENZ กับการปรับตัว

เมื่อ Road Surface Scan ตรวจพบรอยขีดข่วนฟังก์ชั่น Magic Body Control ของระบบเบรค ABC ช่วยปรับลดความหมาดของแต่ละล้อเพื่อให้กระชับขึ้นหรือนุ่มนวลขึ้นล่วงหน้าและเพิ่มหรือลดภาระของล้อด้วยระบบไฮดรอลิคที่ใช้งาน การปรับตัวของรับซื้อรถ BENZจะทำในเศษส่วนของที่สอง